กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


Share: