กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจอาสา12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
ปรับทิวทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า


Share: