กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน


Share: