กิจกรรม “พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘,๐๐ น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙


Share: