กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวสุฑารัตน์ แก้วลอย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายกอบต.แหลมฟ้าผ่า และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและชุดธารน้ำใจแก่ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลนาเกลือ จำนวน 47 ราย และลงเรือเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบเงินสงเคราะห์ฯ และชุดธารน้ำใจ อีกจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย


Share: