ช่วยเหลือผู้สูงอายุอาศัย ยากจน ป่วยเป็นโรคต้อกระจก
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.บางกอบัว อ.พระประแดง
ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ อีกทั้งพิจารณา และให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก


Share: