ช่วยเหลือผู้สูงอายุอาศัย อยู่ตามลำพัง ไม่มีรายได้
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ อีกทั้งพิจารณา ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share: