“ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง หาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป”


Share: