“ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ”ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.บางยอ อ.พระประแดงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 และเจ้าหน้าที่ อบต.บางยอ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป”


Share: