‘‘ช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับหลานผู้พิการ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่มีรายได้ ”

‘’ช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับหลานผู้พิการ

ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่มีรายได้

 

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง 

ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ อีกทั้งพิจารณา

 

ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share: