“ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย”

“ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูญหาย”

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ และพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share: