“ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ไม่มีบัตรประชาชน”

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประสานการขอมีบัตรและพิจารณาให้การช่วยเหลือระเบียบต่อไป


Share: