“ช่วยเหลือสองเด็กหญิงวัย 10 ปีและ 11 ปี ป่วยโควิด-19 และมารดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่พร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง และผู้นำในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี  เพื่อให้การช่วยเหลือสองเด็กหญิงวัย 10 ปีและ 11 ปีป่วยโควิด-19 และมารดาเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19  ตามที่ปรากฏในสื่อเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564  ในการนี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค   ไปมอบให้กับเด็กและผู้กักตัวที่เป็นเพื่อนบ้านที่ให้การช่วยเหลือเด็ก และในเวลา 08.00 น. โรงพยาบาลบางพลี ได้นำรถมารับตัวเด็กเพื่อทำการตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาล และเข้าสู่กระบวนการของทางสาธารณสุข  และเมื่อสิ้นสุดการรักษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการจะรับตัวเด็กเพื่อเข้ากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ต่อไป


Share: