“ช่วยเหลือเด็กเมียนมาวัย 13 ปี อยู่บ้านเช่าเพียงลำพัง”

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ร่วมกับครูโรงเรียนวัดสร่างโศก ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้การช่วยเหลือเด็กชายชาวเมียนมา วัย 13 ปี   ที่ถูกกักตัวอยู่ที่ห้องเช่าเพียงลัง เนื่องจากบิดา มารดา และน้องสาว เป็นผู้ป่วยโควิดและเข้ารับการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์


Share: