นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พมจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. และทีม One Home
เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสินิธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปภัมถ์ฯจังหวัดสมุทรปราการและบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Share: