ประกาศการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัคร พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ”ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี” 1อัตรา” สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2563

ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1วันเวลา สถานที่การประเมิน พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศคักเลือกผู้สอบผ่าน


Share: