ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ “ตำแหน่ง #นิติกร 1 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 

ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่สอบ นิติกร

ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ถนนสุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ


Share: