ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้า

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ ศรีหงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้า โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ


Share: