ประชุมถ่ายทอดกรอบภารกิจและกำกับดูแลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:00น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริกัญญา วงศ์สวัสดิ์เวช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดกรอบภารกิจและกำกับดูแลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: