พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น  นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดย
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี


Share: