พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น  นางภิญญา จำรูญศาสน์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้
ข้าชราการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี


Share: