พิธีวางพวงมาลา “กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี


Share: