พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวเอมอร เชื้อทอง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี


Share: