พิธีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  มอบหมายให้ นางสาวอรทัย ลีฉลาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่นายอำเภอ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ต่อไป


Share: