พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการ Mobile ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ  นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแพรกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกลุ่มเป้ามายในพื้นที่จำนวน 60 ครอบครัว 


Share: