พิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 08.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสา
“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี


Share: