มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป”ครอบครัวยากจน ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รายได้ลดลง มารดากำลังตั้งครรภ์ ดูแลบุตรอีก 3 คน และมารดาพิการ”


Share: