มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจและให้การช่วยเหลือให้มีงานทำต่อไป
“ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตกงานหางานไม่ได้ไม่มีรายได้ ได้รับความเดือดร้อน”


Share: