ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่า บ้านเลขที่ 277/71 หมู่ที่ 10 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


Share: