ร่วมงานเกษียณและมอบของที่ระลึกแก่ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอรทัย ลีฉลาด หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยนายปริญญา ยอดเกตุ และนายณัฐวุฒิ อุดศรี ร่วมงานเกษียณและมอบของที่ระลึกแก่ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ณ เทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ


Share: