ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างกักตัว

ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างกักตัว
พม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พื้นที่ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Share: