ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและพูดคุย ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ ทั้ง 12 ครอบครัว กรณี เพลิงไหม้บ้านเช่าภายในชุมชนบ้านสวนน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดบางหัวเสือ ตำบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและพูดคุย ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ ทั้ง 12 ครอบครัว กรณี เพลิงไหม้บ้านเช่าภายในชุมชนบ้านสวนน้ำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดบางหัวเสือ ตำบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค และเงินจำนวนหนึ่ง ให้แก่ครอบครัวที่ประสบเหตุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป


Share: