ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนและครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภค พร้อมพิจารณาช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนต่อไป


Share: