ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุประสบปัญหาทางสังคมอาศัยอยู่กันตามลำพังสองคนกับสามีผู้พิการ ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค และจะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share: