ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ ร่วมกับผู้ใหฐ่บ้าน หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองด่าน”ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ไม่มีบัตรประชาชน”

“ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ไม่มีบัตรประชาชน” 

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ ร่วมกับผู้ใหฐ่บ้าน หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองด่าน ให้ดำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการขอมีบัตรประชาชน ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งทาง พมจ.สมุทรปราการ จะประสานกับทางพื้นที่เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือต่อไป


Share: