ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ ร่วมกับ อพม.เจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่ รพ.คลองด่าน เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ อีกทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share: