‘‘ลงพื้นที่ให้กำลังใจ กรณีเป็นข่าว สาวแม่ลูกอ่อนโฮ ปืนลั่นใส่ผัวตายอุ้มลูกมอบตัว แจงถูกซ้อมต้องสู้เลยพลาด ตรวจสอบและให้การช่วยตามระเบีบยต่อไป”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางภิญญา จำรูญศาสน์ มอบหมายให้นางสาวกนกพร ด้วงประเสริฐนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวรัชนีกร นากอง เจ้าหน้าที่ ศปคร. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ “กรณีเป็นข่าว สาวแม่ลูกอ่อนโฮ ปืนลั่นใส่ผัวตาย อุ้มลูกมอบตัว แจ้งถูกซ้อมต้องสู้พลาด ” ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Share: