ลงพื้นที่ให้กำลังใจ จิตอาสาจราจร

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30 น. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และนางนริสา คงรอด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ นายตี๋ แซ้ลิ้ม “ลุงตี๋” อายุ 62 ปี คนพิการจิตอาสา ซึ่งปฎิบัติหน้าที่มานานหลายปี อาสาด้วยความเต็มใจ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนนด้วยความตั้งใจ ที่เปี่ยมด้วยความสุขและรอยยิ้ม


Share: