ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อ “ประสบสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ บ้านโดนพายุพัดถล่มเกิดความเสียหายอย่างหนัก “


Share: