ลงพื้นที่ กรณีที่ปรากฎในสื่อ “เผาเรียบ 3 นักเรียน ไร้ที่พักพิง

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ลงพื้นที่ กรณีที่ปรากฎในสื่อ “เผาเรียบ 3 นักเรียน ไร้ที่พักพิง” ณ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และพิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหากรณ๊ฉุกเฉิน ทั้ง 3 ครอบครัวต่อไป


Share: