วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมยินดีกับ นายศุภมิตร ชิณศรี ในโอกาศมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


Share: