หารือแนวทางการปฏิบัติ​งาน​ ในการให้ความช่วยเหลือ​และพัฒ​นา​คุณ​ภาพชีวิต​คนพิการ

วันพุธที่​ 8​ ธันวาคม​ 2564​ นางวรรณภา​ สุขคง​ พัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์ ​จังหวัด​สมุทร​ปราการ​และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ พร้อมด้วยทีม One Home พม.จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ลงพื้นที่เยี่ยมคารวะ ดร.สิงห์คำ มณีจันสุข นายกสมาคมคนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพบปะ หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการอย่างเป็นระบบ ณ​ สมาคม​คนพิการจังหวัด​สมุทร​ปราการ


Share: