‘’ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนวอดทั้งหลังและลามบ้านข้างเคียง”

และลามบ้านข้างเคียง


Share: