“ไม่เหลืออะไรเลย…ไฟไหม้บ้านและร้านชำวอดทั้งหลัง”


Share: