“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา  11.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นางสาวอรทัย ลีฉลาด ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง และโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน


Share:กิจกรรม “พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘,๐๐ น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายความเคารพพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙


Share:กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ


Share:พิธีวางพวงมาลา “กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. พร้อมด้วยทีม One Home จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี


Share:พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น  นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี


Share:พิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 08.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสา
“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี


Share:พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น  นางภิญญา จำรูญศาสน์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้
ข้าชราการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
และถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี


Share:พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น  นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ข้าราการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดย
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธี


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวเอมอร เชื้อทอง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial