กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวสุฑารัตน์ แก้วลอย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายกอบต.แหลมฟ้าผ่า และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและชุดธารน้ำใจแก่ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลแหลมฟ้าผ่าและตำบลนาเกลือ จำนวน 47 ราย และลงเรือเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มอบเงินสงเคราะห์ฯ และชุดธารน้ำใจ อีกจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 50 ราย


Share:โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. และ ทีม One Home สมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 เพื่อรับมอบนโยบายทิศทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


Share:นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พมจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สป. และทีม One Home
เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสินิธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปภัมถ์ฯจังหวัดสมุทรปราการและบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Share:ผู้ตรวจลงพื้นที่

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางภิญญา จำรูญศาสน์ พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.จังหวัดสมุทรปราการ และทีม OneHome ร่วมต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการของกระทรวง พม. เขต 1 (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายชาติชาย อุทัยพันธ์) จากนั้นเดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสํานักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เขต1
เป็นประธาน และในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์
จำกัด ต.บางเพรียง อ. บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสหกรณ์ปลาสลิดบางบ่อ จำกัด
ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial