ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ ร่วมกับผู้ใหฐ่บ้าน หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองด่าน”ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ไม่มีบัตรประชาชน”

“ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง ไม่มีบัตรประชาชน” 

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ ร่วมกับผู้ใหฐ่บ้าน หมู่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองด่าน ให้ดำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการขอมีบัตรประชาชน ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งทาง พมจ.สมุทรปราการ จะประสานกับทางพื้นที่เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือต่อไป


Share:พิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการ Mobile ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ  นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแพรกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกลุ่มเป้ามายในพื้นที่จำนวน 60 ครอบครัว 


Share:‘‘ลงพื้นที่ให้กำลังใจ กรณีเป็นข่าว สาวแม่ลูกอ่อนโฮ ปืนลั่นใส่ผัวตายอุ้มลูกมอบตัว แจงถูกซ้อมต้องสู้เลยพลาด ตรวจสอบและให้การช่วยตามระเบีบยต่อไป”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางภิญญา จำรูญศาสน์ มอบหมายให้นางสาวกนกพร ด้วงประเสริฐนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวรัชนีกร นากอง เจ้าหน้าที่ ศปคร. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ “กรณีเป็นข่าว สาวแม่ลูกอ่อนโฮ ปืนลั่นใส่ผัวตาย อุ้มลูกมอบตัว แจ้งถูกซ้อมต้องสู้พลาด ” ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


Share:‘‘ช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับหลานผู้พิการ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่มีรายได้ ”

‘’ช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับหลานผู้พิการ

ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่มีรายได้

 

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง 

ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ อีกทั้งพิจารณา

 

ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial