slide1
slide3
Banner8
E-No Gift พมจ. 66 jpg
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสมุทรปราการ :ศาลาประชาคม ชั้น 2 ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 0 2395 4136
เพิ่มเพื่อน

ข่าว สาร

จุลสารประจำเดือน

รายงานงบทดลองประจำเดือน

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

 

กองทุนคุ้มครองเด็ก
 
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว

ข้อมูลกระทรวง พม.

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1067641
Total Visitors
200
Visitors Today
1
Live visitors
1067641
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

0 2395 4136

samutprakan@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial