ทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองลัดหลวงเข้าพบ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ พม.

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองลัดหลวง เข้าพบนางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ศรีหงส์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายเมืองมนต์ เค้ามิม นักพัฒนาสังคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ พม.ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ


Share: