ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

ข่าว เด่น

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.สป ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน พมจ.สป ครั้งที่ 4/2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรปราการศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial